7 Parashikuesit gjeografikë të demografisë fisnore të Shqipërisë veriore në fillim të shekullit 20

Authors

  • Elic M Weitzel Erina Baci Daniel Plekhov Author

DOI:

https://doi.org/10.62303/szxfnx21

Keywords:

demografia historike, ekologjia e popullsisë, Ballkani, fisi, Robert Elsie

Abstract

Meqenëse strukturat shoqërore fisnore kanë qenë prej kohësh mbizotëruese në speciet tona, njohja dhe kuptimi i shtytësve të demografisë fisnore ka një rëndësi të madhe. Në këtë shkrim, ne hulumtojmë efektet e mundshme të disa faktorëve gjeografikë në madhësinë e popullsisë te  fiset veriore shqiptare të fillimit të shekullit të 20-të. Përmes një analize të krahasimit të modelit të të dhënave të popullsisë nga dyzet e gjashtë fise, ne hetojmë se si madhësia e popullsisë fisnore u ndikua nga pjerrësia e vendit, produktiviteti primar neto, disponueshmëria e ujit, numri i fiseve fqinje dhe distanca nga qendrat urbane. Rezultatet tona sugjerojnë se përderisa pjerrësia e vendit dhe numri i fiseve fqinje janë parashikuesit më të mirë të disponueshëm, aftësia e tyre e përgjithshme për të parashikuar madhësinë e popullsisë fisnore shqiptare në fillim të shekullit të 20-të është e dobët. Një faktor i pa hulumtuar, siç është pasuria fisnore (si toka, bagëtitë, infrastruktura ose aleanca martesore) mund të jetë një shtytës më i rëndësishëm i madhësisë së popullsisë, por ndoshta ka më shumë gjasa që dekadat e konfliktit në fund të shekullit të 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të të riformësuan peizazhin demografik të Shqipërisë veriore dhe errësuan çdo ndikim gjeografik paraekzistues në demografinë fisnore.

Downloads

Published

29-12-2023

Issue

Section

SHQIP / ALBANIAN